Có nhất thiết phải học ngôn ngữ lập trình để làm web hay không?


(Tuyền IT) #22

Hi Vo
Bạn có thể nói rõ hơn được không? Ý mình là bạn có góp ý gì cho giao diện mình không?


(Tao Không Ngu.) #23

Hi Rương Tri Thức.
Cái này tốt hơn.


(Tan Duy) #24

Có tận 2 cái search luôn kìa, theo mình thì bỏ cái search ở side bar đi, thêm widgets Tag hay gì đó…


(Tuyền IT) #25

Hi cảm ơn bạn. Blog mình đang tạm ngưng, mình muốn suy nghĩ sâu hơn sứ mệnh này


(anon10709737) #26

Cái này là tùy khả năng của mỗi người. Nếu họ cảm thấy họ học được thì họ học còn không được thì… thôi =)) Nói chung bạn đừng quá lo lắng về vấn đề này, đừng có ngại vì học một cái gì đó. Nếu bạn học được 1 ngôn ngữ nào đó, cứ học đi! Biết sao nó lại giúp ích cho bạn. Học thử xem nếu đuối thì dùng wordpress, joomla , drupal,… thì nó cũng ok


(!IsProgrammer) #27

https://drive.google.com/file/d/1Q-hh-Sz7HM6zyJAUyow6xG030wBdh9w6/view?usp=sharing

Trang web đầu tiên mình làm lúc mới học lập trình được 2 tháng :))


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?