Có nên học thêm BE khi đang học lập trình Android?

Em đang tự học lập trình android (2 tháng) và có code 1 vài cái app nhỏ nhỏ như là app order đồ ăn, note app.
Trong quá trình học thì e có 1 vấn đề là gửi dữ liệu qua lại giữa server. Thì e có dùng thằng firebase để lưu trữ dữ liệu. Nhưng mà có vẻ mọi người không quá chuộng cái việc dùng firebase. Em có học qua 1 chút về laravel, asp.net . . . Em có thắc mắc là liệu mình có nên học thêm chút kiến thức backend để viết 1 api nhỏ nhỏ phục vụ cho cái app của mình vì thường em nghĩ mobile và web nó share chung 1 csdl. Nhưng mà ngay trong thời điểm mới bắt đầu lại học đồng thời 2 cái như vậy thì liệu có bị phân mảnh không ?
Em cảm ơn!

1 Like

Có cậu ạ. Cậu đang giải quyết vấn đề cho app của cậu, nên cậu cần học giải pháp rồi :smile:

Nhưng mà ngay trong thời điểm mới bắt đầu lại học đồng thời 2 cái như vậy thì liệu có bị phân mảnh không ?

Không cậu ạ.

  • “Một chút kiến thức BE để viết app nho nhỏ” chắc chắn sẽ không khiến cậu bị phân mảnh.
  • Có nhiều concept có thể dùng qua lại lẫn nhau giữa BE và mobile, nên cậu sẽ không bị phân mảnh.
  • Kiến thức không phân mảnh cậu được :smile:
3 Likes

Em cảm ơn :smiling_face_with_three_hearts:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?