Có nên học cùng lúc 2 văn bằng thạc sỹ


(Hoàng Huy) #1

Chào mọi người, mình đang học năm 3 Computer Science ở HCMUS. Mình dự định năm sau mình sẽ đi du học thạc sỹ bên Nhật về cả 2 mảng: MBA và Computer Science. Tuy nhiên, vì do mình chưa từng trải qua quá trình học thạc sỹ nên không biết là mức độ nặng như thế nào để quyết định xem có nên học cả 2 văn bằng không. Mình chỉ được biết là người ta có thể vừa làm và vừa học thạc sĩ, vậy nên mình nghĩ nếu không dành thời gian cho job mà tập trung vào học thì vẫn có khả năng nhỉ?
Mong mọi người chỉ bảo!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?