Có nên dùng nodejs làm api, python xử lý dữ liệu

Hi mn, có nên sử dụng nodejs làm ngôn ngữ backend chính để tạo api cho website, và python để xử lý tính toán có hiệu suất cao khi cần thiết không. Mình sẽ gọi python qua nodejs khi cần thiết. Hay là mình nên sử dụng backend là python luôn.

Điểm yếu là phải thêm nhân lực, ngoài đó ra còn gì nữa không ạ?

ChatGPT trả lời:

Cả Node.js và Python đều là những ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong việc phát triển backend cho các ứng dụng web. Node.js có khả năng xử lý đa luồng và hoạt động tốt trong các ứng dụng có số lượng kết nối lớn. Python thường được sử dụng cho các nhiệm vụ tính toán phức tạp và xử lý dữ liệu khoa học.

Trong trường hợp của bạn, sử dụng Node.js để tạo API và sử dụng Python để xử lý tính toán có hiệu suất cao khi cần thiết là một phương pháp hợp lý. Việc gọi Python từ Node.js có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thư viện như child_process hoặc execSync để thực thi các lệnh Python.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn có yêu cầu tính toán phức tạp và xử lý dữ liệu khoa học, hoặc nếu bạn quen thuộc với Python hơn là Node.js, thì việc sử dụng Python như là backend chính cũng là một lựa chọn tốt. Python có nhiều thư viện và framework hỗ trợ cho việc phát triển backend, ví dụ như Flask hay Django.

Tóm lại, quyết định nên sử dụng Node.js hay Python là tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn có yêu cầu xử lý tính toán phức tạp và dữ liệu khoa học, thì Python là một lựa chọn tốt. Còn nếu bạn muốn tối ưu hóa hiệu suất kết nối và có số lượng kết nối lớn, thì Node.js có thể là một lựa chọn tốt.

Tại sao không à cậu? :smile:

Cơ mà, ngôn ngữ lập trình là công cụ, và việc cậu dùng công cụ gì để giải quyết vấn đề phụ thuộc vào vấn đề của cậu, không phải phụ thuộc vào mấy lời chỉ dẫn chung chung vậy đâu. Cậu có cái búa, không có nghĩa tất cả mọi thứ là cái đinh.

Rốt cục cậu định xây dựng ứng dụng làm gì?

5 Likes

Tôi làm web app dịch vụ giáo sư à, phải tối ưu hiệu suất cho vps vì thế một số case cần xử lý mạnh tôi sẽ dùng python, cảm ơn giáo sư nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?