Có nên du học Đài Loan ngành CNTT không?

E đang học lớp 12. Em muốn theo học cntt nhưng em học khối D nên có rất ít lựa chọn để học đại học. Em đang có ý định học FPT poly khu vực Hà Nội hoặc du học đài loan. Mọi người cho em lời khuyên với ạ

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?