Cơ hội làm việc cho lập trình Device Driver

Theo mình thấy nhiều công ty đang thực hiện tắt bước tạo device driver thì không biết liệu còn nhiều cơ hội cho lập trình viên về lĩnh vực này.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?