Có dùng được cùng lúc khuôn mẫu hàm (template) và tham số mặc định của hàm không

E thử làm rồi nhưng nếu ko nhập đối số thì nó lỗi

Bạn viết ra hàm mà bạn đã thử xem sao. Và lời gọi gây lỗi nữa.

5 Likes

e dùng nó trong class, đây là link full code của e: https://ideone.com/j8FcpL
lỗi ở dòng 10, bác xem giùm e với ạ

Phân số thì bạn dùng kiểu int hoặc long là được, việc gì phải gán template làm gì?
Chắc là thử thôi hả?

4 Likes

E đang học nên muốn thử template xem sao, e thử nhưng thấy nó sai nên k biết có dùng được không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?