Có con trỏ kiểu string không?

  • Có con trỏ kiểu string không? (VD: string *s, **str) Mik search trên google thì toàn là con trỏ kiểu char (char *s)
  • Do mik biết dùng nhiều hàm liên quan đến string hơn nên muốn dùng nó. Mà gv mik yêu cầu phải dùng con trỏ và cấp phát động.
  • Nếu có con trỏ kiểu string thì cho mik hỏi hàm nhập chuỗi của nó là gì?? Mik dùng getline mà ko đc.

Mik cảm ơn nhiều!!

con trỏ string để làm gì?

làm bài bình thường thôi bạn, thay vì dùng mảng tĩnh thì mik dùng con trỏ cấp phát động í. Mà mik search thì ko thấy ai dùng nên ko biết có hay ko??

bạn cho mình 1 ngữ cảnh cụ thể được không, hay chỉ đơn thuần là bạn nghĩ ra vấn đề là cần 1 cái mảng kiểu string mà không biết trước được độ dài? nếu chỉ như thế thì bạn cứ xài thôi, dù sao cũng code để giải toả thôi, không ai cấm đâu, nếu code thấy chạy không có vấn đề thì là không có vấn đề
đừng quên mục đích cuối cùng của việc code là để phục vụ giải quyết một vấn đề gì đó

Ví dụ như nhập xuất chuỗi đơn giản kiểu string:

{
     string *s;
     getline(cin, s); //error: no matching function for call to ‘getline(std::istream&, std::string*&)’
     cout<<s;
}

Vấn đề ở đây là yêu cầu dùng con trỏ cấp phát động mà các hàm bên string thì đều xài mảng tĩnh

mình chưa thấy cái gì gọi là cấp phát ở đây cả, và bạn getline thì sao lại phải dùng string*
đề bài yêu cầu cụ thể như nào???

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. (Giả sử rằng mỗi từ trong chuỗi cách nhau một khoảng trắng. Không có khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi) và thực hiện các yêu cầu sau đây:

a) Tách chuỗi thành các từ .

(Yêu cầu sử dụng con trỏ và cấp phát động)
Mik muốn sử dụng string ko phải char ý.

cần mảng string hả? Xài std::vector<std::string> là được

2 Likes

oki, mik cảm ơn bạn nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?