Cơ chế hoạt động của Stack frame trong c là gì?

Mn cho mình hỏi về cơ chế hoạt động của stack frame như thế nào ???

Cùng câu hỏi luôn ạ, nhưng mình muốn hỏi về cơ chế stack frame bên java vì cơ chế hoạt động của stack frame không phụ thuộc ngôn ngữ.

Stack frame là khái niệm cơ bản khi cậu học computer science.
Cậu có thể đọc link dưới đây để hiểu cơ bản về nó.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?