Có cách nào làm GUI mà bằng html5 css3 nhưng code logic của python không?

Là em khá ưng tạo GUI bằng con electron Js. Vì nó tạo GUI bằng CSS HTML, 2 cái này thì tạo GUI thì phê rồi, em thấy chả có thằng python không có library tạo GUI đẹp và tiện như vậy cả vì cộng đồng nó quá lớn nên em có thể dễ dàng copy trên mạng với đa dạng kiểu mẫu đa dạng hình dáng animation lumla mà em thấy hợp. Mà khó cái là em không rành JavaScript. Liệu có cách nào làm GUI mà bằng html5 css3 nhưng code logic thì của python không ạ?

Bạn không nói là bạn lập trình ứng dụng chạy trên nền nào? Nếu là lập trình web, tạo GUI cho client-side bằng bộ 3 HTML + CSS + JavaScript là lẽ thường, Python chỉ chạy server-side nên phối hợp ngon lành.

Tuy nhiên, nếu lập trình cho môi trường desktop, sẽ khá rách việc để Python làm việc được với cái GUI mà bạn tạo ra bằng HTML + CSS + JavaScript, bởi vì bạn cần phải có một công cụ để chuyển nó về 1 thư viện GUI nào đó mà Python dễ làm việc. Nếu không bạn lại phải viết code Python để parse được cái HTML + CSS + JavaScript <= bằng ngang với việc viết 1 trình duyệt web.

Do đó, hãy xác định xem bạn đang dùng thư viện GUI nào khi lập trình Python, rồi tìm xem có công cụ nào để chuyển HTML + CSS + JavaScript thành “ngôn ngữ” phù hợp với thư viện GUI đó?

3 Likes

Mình nghĩ cái gần nhất với mong muốn của bạn là Brython. Nó cho phép bạn sử dụng một subset của Python để dùng cho phía client. Nếu đó là ý của bạn thì link đây:
https://brython.info/index.html

1 Like

có, bạn tự viết lại một cái tương tự electron bằng python là được rồi

1 Like

Mình nghĩ cách tốt nhất trong trường hợp này đó là: Học JavaScript :grinning:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?