Có cách nào để xóa tất cả repository của tài khoản trong github mà không phải xóa từng cái?

github

(!IsProgrammer) #1

Như tiêu đề ạ, tại vì tài khoản của mình nhiều repository quá xóa không hết, có ai biết cách xóa tất cả không ạ?


(Nguyễn Đình Anh) #2

Bạn thử tham khảo link này xem:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?