Có cách nào để tạo 1 Dialog trong Service không?

android

(Nam Ngô) #1

Cho em hỏi là có cách nào để tạo 1 Dialog trong Service không ạ .
Đại loại là khi ta tắt project thì Service vẫn chạy , cứ mỗi 5 phút thì 1 dialog sẽ hiện rạ để ta thao thác . Và có cách nào khóa Dialog không ạ , ví dụ nó sẽ xuất hiện 1 câu hỏi , nếu trả lời đúng thì sẽ tắt dialog đó , nếu sai sẽ bắt trả lời lại , không thể tắt dialog đó bằng nút home hay nút back.
Thanks mọi người ạ


(Tynk Huynk) #2

Mình không khuyến khích việc này bởi vì nó đi ngược với trải nghiệm người dùng (UX) cũng như Android design guideline.

Nhưng nếu bạn muốn thì có thể dùng solution dưới đây:

Trong AndroidManifest.xml, thêm permisson để cho phép ứng dụng show windows trên top các ứng dụng khác https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html#SYSTEM_ALERT_WINDOW

<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>

Tiếp theo, set type cho dialog

dialog.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_SYSTEM_ALERT);

(Nam Ngô) #3

vâng mình có tìm hiểu và mọi người đều nói nó đi ngược , nhưng mình đang tính viết 1 app trong đó có 1 chức năng ép buộc người dùng phải thực hiện nên mình mới làm vậy , cảm ơn bác nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?