Có ai đang học Quân đội mà tự học lập trình vì thích và muốn tạo ra cái gì đó nhỏ hay ý nghĩa không?


(Hải Lit) #1

Có ai đang học Quân đội mà tự học lập trình vì thích và muốn tạo ra cái gì đó nhỏ or ý nghĩa như em ko chia sẻ tí nào!!! Em cảm ơn


(SITUVN.gcd) #2

Chủ yếu là những phần mềm nội bộ, ít dùng đến mạng internet vì đảm bảo bí mật Quân sự.

  • Mô phỏng, cơ chế hoạt động các loại khí tài chỉ có trong Quân đội chẳng hạn. Mô phỏng súng thì đầy trên mạng. :rofl:
  • Tính toán, một số khí tài cũng cần tính toán nào đó. Một phần ứng dụng nhỏ giúp tính nhanh, trong quá trình huấn luyện chẳng hạn.

Các ứng dụng này hầu hết phục vụ cho mục đích huấn luyện.

Mình lúc trước học bên Báo vụ (Thông tin), Trung trưởng có giao cho viết mô phỏng một số mặt máy thông tin (nút bấm, công tắc…) để phục vụ công tác huấn luyện, nhưng tài liệu khá ít (do bảo mật) nên chỉ viết được một số máy đời cũ. Bằng HTML-CSS-Javascript :smiling_imp:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?