Chuyển nhượng khóa học lập trình Java Core trung tâm T3H


(Tuấn) #1

Mình đã nộp đủ lệ phí khóa học Java Core bên trung tâm T3H gần đại học thương mại. Nhưng do mình bận không đi học được . Lệ phí mình nộp là 2.599.000đ . Bạn nào có nhu cầu học thì mình chuyển nhượng lại giá 2.000.000đ nhé.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?