Chuyện làm ui/ux cho dân FE

Em có 1 câu hỏi là học SE sau này em làm ui/ux designer có bị thua thiệt về bằng cấp hông ạ,em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?