Chuyện biểu diễn ma trận trên máy tính

Trong bài viết này, tác giả huytd đã trình bày lại cách chọn một cấu trúc dữ liệu để biểu diễn ma trận hiển thị cho màn hình emulator như thế nào. Bài viết được trình bày một cách ngắn gọn với minh họa dễ hiểu cho tất cả mọi người.

https://thefullsnack.com/posts/matrix-representation.html


P/S: Các bạn nào thích đọc những bài viết hay về kỹ thuật tương tự thì subscribe newsletter do team Grokking làm nhé http://r.grokking.org/JFjmO

Bạn cũng có thể subscribe những bài viết hay từ facebook của Grokking để nhận thông tin về các sự kiện chuyên sâu dành cho dân lập trình: https://www.facebook.com/grokking.vietnam

Blog thefullsnack đã đóng cửa.

Blog thefullsnack đã mở cửa trở lại.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?