Chương trình quản lý sinh viên

Dạ cho em hỏi, nếu em đổi ID thành char thì hàm này làm sao vậy mọi người?

int xoaTheoID(KH a[], int id, int n) {
  int found = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i].id == id) {
      found = 1;
      printLine(40);
      for (int j = i; j < n; j++) {
        a[j] = a[j+1];
      }
      printf("\n Da xoa SV co ID = %d", id);
      printLine(40);
      break;
    }
  }
  if (found == 0) {
    printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
    return 0;
  } else {
    return 1;
  }
}

EDIT (@library): Cậu nhớ sử dụng Markdown để format cho các post sau nhé!
Ngoài ra, nhớ sử dụng tiếng Việt chính xác nhé! :smile:

1 Like

Sorry, ý cậu là cậu đang muốn nhờ bọn tớ đổi id từ kiểu int thành kiểu xâu cho cậu phải không? :smile:

2 Likes

Đúng r ạ e muốn đổi từ int id thành char id[] ạ

Tớ hiểu rồi.
Vấn đề này tớ sẽ để cậu tự làm, vì nó rất cơ bản. Đây là cơ hội để cậu tự trải nghiệm.
Nếu có vấn đề gì khi làm việc đó, cậu có thể quay lại đây hỏi thêm.

3 Likes

thì chỗ nào khai báo int cứ đổi thành char thôi, có vấn đề gì?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?