Chọn trường đại học giữa CNTT của Bách Khoa và FPT

E đang phân vân giữa CNTT của Bách Khoa và FPT quá ạ

1 Like

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?