Chọn framework nào để phát triển GUI trên python?

Em đang phân vân ko bít nên chọn frame nào cho python để phat triển GUI. Mn giúp e đc ko ạ???

highly recommend Tkinter
cũng không biết nói sao nữa, nhưng nó là nhất rồi bạn ạ :smiley:

4 Likes

https://dev.to/amigosmaker/python-gui-pyqt-vs-tkinter-5hdd

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?