Cho phần mềm chạy ngầm trên Android

Làm sao để cho 1 phần mềm trên điện thoại Android chạy ngầm vậy ạ mong mọi người giúp.

1 Like

Các phần mềm nói chung sử dụng Daemon để có thể chạy ngầm trên device của người dùng.

3 Likes

Từ khóa: android service, những thứ chạy ngầm được gọi là dịch vụ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?