Chỉnh sửa gõ code css trên vscode

anh chị cho e hỏi cách để fix lỗi code trên css với ạ. Bình thường khi mình code thì nó sẽ hiện 1 cái quick suggestions mà bây giờ khi em code thì nó lại không hiện. Ví dụ như khi em gõ font thì nó sẽ hiện font-size, font-style, font-weight… Các anh chị có kinh nghiệm bày em cách fix với ạ, em cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?