Chiến lược khởi nghiệp của Atlassian

Atlassian trở thành một công ty với giá trị 3.3 tỷ đô với khả năng bán phần mềm cho công ty viết phần mềm, những khách hàng cùng ngành, am hiểu và rất rắn. Jay Simons, Chủ tịch của Atlassian, đưa ra một số bài học kinh nghiệm của họ.

Có điều gì đó rất khác biệt tại Atlassian? Một công ty với dòng tiền lãi trong 12 năm, bán phần mềm cho khách hàng là lập trình viên (tập khách hàng cực kỳ khó bán), mà không cần có người bán hàng và không gượng ép. Bài phỏng vấn với chủ tịch Jay Simons sẽ hé lộ cho chúng ta biết quá trình này:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?