Chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp - startup

Mình làm một tuần có sản phẩm beta :slight_smile: https://lackky.com/

1 Like

Em cũng muốn xấy dựng một cái giống như cái thứ ba của anh.
Cho nó thành một chỗ giống như Khan academy,kết hợp với mô hình coding bootcamp giống tụi Code smith.
Có gì anh @ltd contact em nha cái này mình có thẻ lảm được á.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?