Chia sẻ VIDEO hướng dẫn xây dựng ứng dụng Java Swing

Xin chào mọi người,

Hôm nay mình xin chia sẻ VIDEO hướng dẫn xây dựng ứng dụng Java Swing, mong rằng nó sẽ giúp ích các bạn học tập tốt hơn.

Phần VIDEO sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng Quản Lý Học Viên bằng Java Swing, nội dung hướng dẫn gồm một số phần như:

  • Hướng dẫn cài đặt JDK, Netbeans, MySQL…
  • Hướng dẫn khởi tạo ứng dụng Java
  • Hướng dẫn thiết kế giao diện
  • Hướng dẫn tạo trang quản lý danh mục
  • Hướng dẫn thống kê, báo cáo
  • Hướng dẫn xuất dữ liệu sang Excel
  • Hướng dẫn đóng gói ứng dụng.

Một số hình ảnh ứng dụng:

Các bạn có thể theo dõi phần hướng dẫn trên Youtube tại:

https://www.youtube.com/watch?v=Nvj_zzjcAzA&index=1&list=PLCJdZjk9DIGAhdU0CzXaP9PfTs6C2n8L9

Xin cám ơn!

4 Likes

Giao diện Swing giống web vậy bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?