Chia sẻ blog hay về Pass-by-value trong Java

Chiều nay, trong lúc dạo quay Google để tìm cách giải quyết 1 số vần đề trong 1 bài tập về ma trận, mình tình cờ đọc được 1 blog về tính chất: pass-by-value (1 vấn đề gây đau đầu với nhũng người học Java) rất hay, và nhờ nó mà mình đã giải quyết được vấn đề trong bài tập . Mình xin chia sẻ trang blog này với anh em :grin:

http://www.javaranch.com/campfire/StoryPassBy.jsp

2 Likes

Đã từng đau đầu vì vấn đề này…thanks :smiley:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?