Chia dãy thành 2 dãy con có số lượng phần tử hơn kém nhau tối đa 1 phần tử. Xác định hiệu tổng nhỏ nhất của 2 dãy số đó

Đề bài: cho một dãy gồm n phần tử số. Chia dãy đó thành 2 dãy có số lượng phần tử hơn kém nhau 1 phần tử trở xuống. Xác định hiệu tổng nhỏ nhất của 2 dãy số đó.
Em và đứa bạn nghĩ rồi mà mãi ko ra ạ. Mong mọi người giúp đỡ

Tức là tổng và hiệu nhỏ nhất giữa 2 dãy số hay thế nào bác?

Bị trùng rồi bạn ơi…

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?