Chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng các biểu thức với ++

Chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng các biểu thưc sau:

(i=j)++;
i+j++;
++(i+j)++i+++j;
i+++++j;
--j---i;

Cho i=1, j=2. Tính giá trị các biểu thức trên
Trong đoạn này có phải là sai ở dòng đầu và dòng 3 đúng không ạ? Em vẫn khá mù quáng về phần này vì mới học được hơn 1 tuần.

Ngoài undefined với không ++ rvalue ra còn có quy tắc là lấy theo token dài nhất nữa :slight_smile:

4 Likes

tính cách nào dễ hiểu nhất vậy bác

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?