Chèn ki tự dùng con trỏ


cho e hỏi bài này hướng làm như nào ạ

Tìm tới phía sau chuỗi để viết (tức là s + strlen). Sau đó ghi đúng 1 char \0 là kí tự kết thúc chuỗi.

3 Likes

bái này dùng hàm insert đc ko cậu

Đề đang muốn bạn dùng char*, bạn cố gắng dùng char* thay vì chuyển sang dùng std::string nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?