Chạy code trên VS Code luôn bị "Executing task: C/C++: gcc.exe build active file"

Em cho chạy đoạn code in ra từ hi. Mà nó cứ để như vậy hoài thì làm sao ạ.
Em thử xoá vs code tải lại nhiều lần r vẫn không được ạ.

Tìm kiếm với Google với từ khoá “vscode c/c++ gcc.exe build active file” thử đi bạn.

  • gcc đã được cài đặt chưa?
  • hoặc, plugin C++ trên VS Code đã được cài đặt chưa?

Dạ sau khi em down theo hướng dẫn của web vs code thì em check thì gcc, g++, gdb đều có hết r ạ

Bạn gửi launch.json và tasks.json xem.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?