Chạy code trên dev C++ bị lỗi

E chào anh chị. Anh/chị cho e hỏi devc của e khi chạy bị như này là nó bị làm sao vậy ạ:v

Chắc lại sửa tập tin .h của thư viện trình biên dịch nữa rồi.
Gỡ Dev-Cpp, xóa hết các tập tin trong thư mục Dec-Cpp rồi cài lại.

4 Likes

Tự nhiên bụp cái main() 🥲

4 Likes

Có cách nào không xoá các tệp code cũ đc k ạ :<<

Là sao ạ. Tại trong quá trình học e thấy thầy ghi vậy nên cũng ghi theo và nó vẫn chạy bình thường ý ạ :v

Dòng 19, sao lại pow(10^0) thế kia :neutral_face: xem lại cú pháp hàm pow đi bạn.

3 Likes

À cái đấy e chụp lúc chưa sửa ạ :vv

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?