Chất lượng softech aptech Đà Nẵng

Em xin chào mọi người mọi người cho em hỏi về chất lượng đào tạo và học phí bên softech aptech Đà Nẵng với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?