Cây biểu thức toán học

c++

(Phat Ngo) #1

Em có 1 bài tập cho phép nhập từng kí tự dạng như :
(
a
*
b

c
)
*
d
sau đó đứa các kí tự trên thành 1 biểu thức toán học hậu tố và đưa nó lên cây biểu thức.Em làm được tới đoạn chuyển thành hậu tố rồi nhưng tới bước đưa lên cây em không làm được, do em có search các trang chỉ dẫn thì những trang đó toàn phải nhờ tới sự can thiệp của thư viện nhưng thầy em lại không cho phép sử dụng thư viện nên em chưa tìm ra cách được.Mong các anh/chị giúp em, em cảm ơn nhiều. ạ.


(rogp10) #2

Bạn thay stack char thành stack node thôi.


(Phat Ngo) #3

không include stack vô được bạn ơi, từ này bị ban rồi.


(rogp10) #4

Stack tự viết được mà, có điều không được gọi nó là stack thôi :slight_smile:


(Lam Pham) #5

Implement stack đơn giản mà, chỉ cần mảng thôi.


(rogp10) #6

Đúng vậy, cái mảng + 1 biến top + 3P push pop peek nữa.

Stack có 5 hàm isEmpty, isFull và 3P.


(Phat Ngo) #7

Ok cảm ơn tất cả mọi người nha em làm được rồi. :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?