Capture app request trên android

Mn cho em hỏi có cách nào để mình có thể xem các request của ứng dụng, trò chơi trên android không ạ.
Bên ios thì có Stream https://apps.apple.com/us/app/stream-network-debug-tool/id1312141691, nhưng android thì em tìm không thấy.

bạn có thể thử Http Canary

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?