Cần tư vấn lộ trình tự học PHP

php

(Sun Wukong) #1

Xin chào các anh em daynhauhoc
Hiện tại em đang muốn tự học PHP, mục tiêu là sẽ xây dựng 1 trang web tin tức và bán hàng đơn giản
Vậy anh em daynhauhoc cho em hỏi học PHP theo lộ trình nào thì là đúng và hiệu quả?
Rất mong anh em daynhauhoc tư vấn giúp em, em cám ơn!


(doanguyen) #2

Bạn có biết tiếng anh không?

  1. Có: CodeCourse, Laracasts, …
  2. Không: Google

(Nguyen Manh Trung) #3
  1. Html
  2. CSS
  3. Javascript
  4. Jquery
  5. Php

kiến tai liệu cơ bản của 5 ông này về đọc,sẽ làm được thôi bạn :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?