Cần tư vấn chọn ngành khi muốn học về lập trình web

Em năm nay 2k4. Em muốn học về lập trình web mà app (FRONT-END và BACK-END các thứ) í ạ. Thì cho em hỏi ngoài KTPM ra, các ngành HTTT hay ATTT sau này ra trường có làm được coder hay dev không ạ. Và cho em hỏi cơ hội làm việc của ngành nghề trên ( em nghe nói ngành ATTT cơ hội làm việc rất khó và đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu). Em cảm ơn :smile:

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?