Cần tìm senpai hướng dẫn xây lại mô hình SIFT (Scale-invariant feature detection)

Em là sinh viên năm 2. Kiến thức Toán chỉ ở mức toán rời rạc, vi tích phân cơ bản với một chút ĐSTT. Em đang định xây dựng mô hình SIFT(Scale-invariant feature detection) lại từ đầu bằng Java(em có thể đọc hiểu python được)

Phần document của SIFT khá khoai em không chắc em hoàn thiện nó chính xác được nên đang cần tìm một người có kiến thức vững về computer vision trong diễn đàn của mình để giúp em. Giá cả có thể thỏa thuận ạ. :smile:

Mọi người có thể để lại bình luận và liên hệ em qua mail: [email protected]

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?