Cần tìm cuốn Easy Oracle PL/SQL - John Garmany

database
oracle

(Pham Van Quan) #1

Em đang tìm hiểu về Oracle PL/SQL, em có đọc trên trang
http://www.dba-oracle.com/t_how_to_become_oracle_programmer_developer.htm
họ có sugest mình nên đọc cuốn Easy Oracle PL/SQL - John Garmany, em đã tìm trên google nhưng không tìm được, vậy ai có cuốn này hoặc rảnh có thể tìm giúp em đươc không ạ


(Hai Lúa) #2

Toàn quảng cáo sách nhà ông ấy trồng thôi !!

Cứ lên net tìn cuốn nào cũng được, mà tốt nhất là tìm sách dạy học của oracle, nó có tuần tự và dễ hiểu hơn là sách theo chủ đề.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?