Cần thuê người code scraping/scrawl/script/bot cho website bằng python

Chào các anh chị, em đang cần thuê người có thể dùng python và am hiểu về các module như bs4, lxml và request cho việc scraping/scrawl website. Các anh chị nào có thể giúp em thì có thể comment ở bên dưới và để lại email hoặc zalo em sẽ liên lạc hoặc email cho em qua [email protected].

Chân Thành Cảm Ơn

mình. liên hệ qua: [email protected]

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?