Cần một chủ đề thú vị để thuyết trình liên quan đến .NET

Mình sắp phải thuyến trình tìm hiếu khoa học liên quan đến WEB develop và .NET. Các cao nhân có thể cho xin một vài ý tưởng được ko ạ. Vấn đề mới hoặc dễ tìm hiểu thì càng tốt.Xin cám ơn!!!

Thử các ý này của mình xem, đảm bảo best nhất lớp:

  • Template engine của một hệ thống server được vận hành bằng .NET: bản chất, nguyên lý và ứng dụng, ví dụ: https://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_Razor
  • Thực hư về ASP.NET MVC, chứng minh MVC không phải là một tính năng của ASP.NET mà chỉ là một kiến trúc phần mềm;
  • Khi một server ASP.NET được vận hành, mô tả quá trình xử lý từ request của client đến responce từ server, nếu có nhiều request tới server thì nó làm thế nào (có bật nhiều thread không, có dùng threadpool không)?, nếu đang xử lý mà dính vòng lặp vô hạn thì server có bị treo không?;
  • Bản chất của quá trình từ url đi đến responce về client, có phải cứ gõ url là ứng với folder path trên server không hay mình hoàn toàn có thể làm chủ được việc xử lý url từ user để phản ứng?;
  • Một hệ thống ASP.NET có handle sẵn cho mình một hệ thống session, phân tích bản chất, nguyên lý và ứng dụng, thậm chí lợi dụng.

Tìm hiểu khoa học thì mình thấy thế này là ngon.

3 Likes

.NET Core vs .NET Framework

3 Likes

Đa tạ :grin::grin::grin:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?