Cần kiến thức gì trước khi học Angular + Nodejs?

như tiêu đề ạ, không đề cập đến html+css, và em biết 1 chút JS thuần

Ko biết 1 chút của b là mức nào cứ lao vào học đi. Vướng chỗ nào ta lại học lại js

học cứng js đi, đọc hết 6 quyển You don’t know js rồi đi vào framework như ng, học từ gốc lên thì cái nào học cũng nhanh, học ngược lại đụng đâu chạm đó khó lắm.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?