Cần giúp viết code C++ nhập ngày tháng năm


e ms học code mà thầy e đã cho bài kiểu này để về viết r nên e chưa biết viết sao mong các cao nhân giúp e ạ

Phân tích đã. Cái câu cuối rất bí ẩn và hình như bài này là lấy ngày trả trừ ngày mượn :smiley: nói chung là ko rõ ràng.

4 Likes

Hì hì, mình mới học 1 ngày viết code C++, mình viết thử theo những gì đã học nhen, còn phần chia tháng ngày nếu ngày vượt quá ngày 28/2 hoặc quá 30, 31 hằng tháng thì mình chưa học tới. Mọi người coi và sửa lỗi nếu có nha. Đa tạ!

#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
	int x, y, z;
	cout << "ngay thang nam muon sach: " << endl;
	cin >> x >> y >> z;
	
	int d;
		d = 14;
	cout << "So ngay muon sach: 14 " << endl;
	
	
	
	int tc = 5000;
	int gt = 10000;
	int tt = 15000;
	int a, b, c;
	cout << "So sach tap chi muon: " << endl;
	cin >> a;
	cout << "So sach giao trinh muon: " << endl;
	cin >> b;
	cout << "So sach tieu thuyet muon: " << endl;
	cin >> c;
	
	cout << "Total: " << (a*tc + b*gt + c*tt)*d << " dong" << endl;
	cout << "Ngay tra sach: " << x + d << " thang " << y << " nam " << z << endl;
	cout << "Cam on va hen gap lai!";
}
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?