Cần giúp về hibernate

Em mới học hibernate. Em muốn đi từ code first để tạo cascade cho @ontomany thì làm ntn?
Em thấy trên mạng hướng dẫn toàn dùng DB first

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?