Cần giúp đỡ về QML QT5 - Move Focus event giữa các Object

Mình vừa chuyển từ QT Widgets sang QML, ứng dụng mình làm cho hệ nhúng nên không có chuột và cảm ứng, mình cần ấn nút bàn phím để di chuyển Focus giữa các Object trên màn hình ạ, ví dụ như di chuyển selector đến vị trí textedit rồi ấn enter để edit text ạ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?