Cần giúp đỡ về bài tập C về mảng

c

(Tân Kiêm) #1

đề bài: https://www.spoj.com/ITPTIT/problems/ITP0182K
code: http://codepad.org/JxYwat4g
các ac tìm giúp e lỗi sai ở đâu ạ? (tại e mất nhiều thời gian vào bài này khi nộp thì lại sai :frowning: )


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?