Cần giúp đỡ bài tập về địa chỉ IP

Giúp mình làm mấy bài này với, mình làm mãi không ra được

https://daynhauhoc.com/guidelines

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề trùng lặp.
  • Chủ đề là nhờ trợ giúp bài tập về nhà, bài thảo luận, hoặc một nhiệm vụ mà người tạo chủ đề phải tự mình hoàn thành.
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?