Cần giải thích đoạn code speech recognition

Mình trái ngành nên phiền mng giải thích cho mình chút ạ.

Ở đoạn code này

1. import speech_recognition
2. robot_tai = speech_recognition.Recognizer()
3. with speech_recognition.Microphone() as mic:
4.  print("Robot: Im listening")
5.  audio = robot_tai.listen(mic)
6. you = robot_tai.recognize_google(audio)
7. print(you)
 • Ở dòng 1 " speech_recognition " gọi là thư viện (library) ạ ?
 • Ở dòng 2 mình đang gọi hàm Recognizer trong thư viện speech_recognition đúng ko ạ?
 • Ở dòng 5 và 6 tại sao cần robot_tai ạ? thay bằng speech_recognition.Recognizer() được ko ạ? và listen với recognize_google gọi là thuộc tính (attribute) phải ko ạ

Mình chân thành cảm ơn mng nhiều ạ

Thử tưởng tượng tui là một người không biết gì về căn bản Con trăn nhưng cố gắng giải thích cho bạn vì bạn không có chút căn bản nào mà đã nhảy vào thứ cao siêu như nhận dạng giọng nói:

 1. import speech_recognition : gọi thư viện speech_recognition có chức năng nhận diện tiếng nói (ở đây là âm thanh)
 2. robot_tai = speech_recognition.Recognizer() : tạo một thực thể của lớp Recognizer và nó được lưu trong biến robot_tai
 3. with speech_recognition.Microphone() as mic: : mở (bật) mai-cờ-rô phôn (tức mic) để nghe ngóng âm thanh. Dùng phát biểu with ý là dùng xong mic thì đóng lại, ngừng nghe ngóng.
 4. print(“Robot: Im listening”) : hiện thông báo ra còn-sôn rằng robot sẵn sàng lắng nghe
 5. audio = robot_tai.listen(mic) : ghi lại âm thanh nghe được từ mic cho đến khi cảm nhận sự yên lặng. Tín hiệu âm thanh nghe được lưu trữ vào biến audio
 6. you = robot_tai.recognize_google(audio) : gửi âm thanh tới công cụ nhận dạng của Google thông qua API để chuyển thành văn bản, kết quả nhận dạng lưu vào biến you

Tóm lại, dân tay mơ không nên vọc lập trình theo kiểu này, rất nguy hiểm.

3 Likes

thank bác nhiều ạ, tại mình cũng thấy vid của bạn " Dũng Lại Lập Trình " nên có xem hết list rồi làm theo, nên cũng chưa học căn bản ạ. Bác có biết list nào đi từ gốc rễ vấn đề ko ạ, mình cảm ơn ạ

Cái này khó, phải học kiểu khóa học dài hạn hoặc đang làm trong ngành liên quan lập trình và có kế hoạch học dài hạn, có hướng đi rõ ràng… còn không thì có thể mất toi 12 năm như mình.

Nếu bạn đọc hiểu tốt tiếng Anh thì mới nên tự học lập trình, còn yếu kém tiếng Anh thì không nên cố bởi vì tiếng Anh trong lĩnh vực lập trình giống như xăng dầu, điện đối với xe.

Tiếng Anh đã OK rồi thì có thể thử 30 ngày để xem bạn có thể yêu thích Python và trâu bò với nó được? Thử ngay và luôn TẠI ĐÂY.

1 Like

Cảm ơn bác nhiều, TA mình cũng ổn, để mình thử cày. Chúc bác 1 ngày tốt lành ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?