Cần giải đáp về lập trình

Em bên Điện tử nên không rành về lập trình mong các bác có thể giải đáp giúp em với ạ

giải đáp gì? bạn đang viết gì vậy?

đoạn code nó bị lỗi nên em không biết phải xử lý thế nào bác ạ

bạn phải viết toàn bộ trong hàm main
không thì phải viết như hàm void xuat_a(int b){… } thì mới được

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?