Cần các bạn hướng dẫn cài phần mềm trên Linux Ubuntu

ubuntu
quartus-ubuntu-linux

(Văn Dương) #1

Mình đang ăn quả hành này khi cài quartus 11.1 trên ubuntu 18.04 LTS.
Nó hiển thị lỗi chưa biết cách fix nên cần sự giúp đỡ của các anh em.
Xin cảm ơn nhiều :slight_smile:


(Asteru) #2

Theo link ở đây thì package quartus của bạn chỉ support được 32-bit thôi. Cách giải trong link đó nói bạn chỉ cần cài thêm mấy cái package x86 nữa là được.

https://forums.intel.com/s/question/0D50P00003yyOGSSA2/quartus-ii-web-edition-installation-problem-on-fedora-core-17?language=en_US


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?