Cài thư viện stdc++.h bị lỗi cout với cin lỗi undefined

Các bác ơi, em có cài thư viện stdc++.h như trên gg mà sao khi nhập vào là nó báo lỗi cout với cin lỗi undefined v ạ

Cụ thể là bạn cài như thế nào nhỉ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?