Cài Qt và opencv cho visual studio

em đang làm đồ án tạo phần mền xử lý ảnh đơn giản. em sử dụng Qt + opencv, đầu tiền em cài Qt cho visual studio 2017 thành công, build form các thứ được rồi. sau đó em cài thêm opencv cho visual thì bị lỗi LNK 2001 và LNK 2019 và visual cũng thông báo lỗi như sau:

lúc đầu chưa cài opencv còn co file .exe cài sau chạy mất luôn ạ

Opencv thì tải mã nguồn về dùng cmake và mingw để build.

Còn QT thì dùng hẳn QT Creator với mingw.
Sao còn cố đưa vào trong Visual Studio làm gì. Gượng ép không hạnh phúc đâu ::))

1 Like

Không phải đâu bác, bạn ấy làm vậy là có ý cả đó. Em được một anh ở FPT HCM suggest cách này, dùng app QT để test phần xla trước khi đưa code xla xuống board để tiết kiện thời gian code và test.

Việc code trên PC thì khi làm với QT Framework thì dùng thẳng IDE là QT Creator.
Khỏi phải đưa vào Visual Studio làm gì.
Ý mình là như thế.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?